This text will be replacedhttps://bstv.no/?cat=1&feed=rss2

Tirsdag den 8. september vedtok Bergen kommune nye koronatiltak, som et resultat av økt smittespredning. Munnbind er nå anbefalt og antallet på private og offentlige sammenkomster er kraftig regulert. Studenter oppfordres nå til å studere hjemme ved hjelp av digitale løsninger. Blant utdanningsinstitusjonene er NHH skolen som er betydelig hardest rammet. 

– Utfordrende periode

Rektor ved Norges handelshøyskole, Øystein Thøgersen uttaler seg om smittesituasjonen:

– Det har vært en utfordrende periode. Vi var bevisst på viruset i en tidlig fase, da vi etablerte praktiske tiltak innad i skolen. Trafikkregler i gangene og opprettholdte avstandsregler i sal og auditorium, var tilstede slik at alt skulle vært klart til studiestart. Da smitten først kom, utviklet den seg eksponentielt over to dager. Vi gikk fra en fredag med veldig lave smittetall uten å peke oss ut, til en søndags ettermiddag der vi befant oss i nasjonens sentrum. Dette har ført til at vi sammen med helsemyndighetene har valgt å stenge ned all fysisk undervisning. Undervisningen foregår nå digitalt, inntil videre.

Brudd på retningslinjer

Med 136 smittede, har handelshøyskolen de høyeste smittetallene blant studenter i Bergen kommune. Leder for NHHs studentforening, Marthe-Caroline Dahle, utdyper:

– Vi har hatt strenge retningslinjer i tillegg til å følge de nasjonale. Men det er mange mennesker, og brudd på retningslinjer har forekommet. Dette har ført til at vi mest sannsynligvis har fått denne smitten. 

Rektor Thøgersen belyser at smitten ikke har skjedd på lesesal eller i auditoriet. Utbredelsen av smitte har tatt sted blant sosiale aktiviteter på kveldstid. NHH har et tett og godt integrert miljø, noe som i seg selv er en god ting. På den andre siden ser det ut til at dette kan være en av faktorene til at smitten slo hardt til blant studentene. 

Oppfølging og informasjonsformidling

Studenter som blir smittet, får dermed videre oppfølging i regi av skolen og kommunen. 

– De som er uheldige og er smittet får tilsendt mail fra skolen om assistanse og hjelp. Det er få som tar i bruk tilbudet, de som benytter seg av muligheten er de som tenker på eksamen. Studentforeningen har også opptrådd på en svært positiv måte med et lavterskel tilbud. Det viktigste er at studentene føler at vi har ryggen deres, forteller Thøgersen.

Dahle utdyper også om kommunens tilbud til smittede studenter. Citybox ved Danmarksplass har nå etablert korona-hotell, blant annet for studenter som ikke kan oppholde seg i sine egne leiligheter og kollektiv. På Citybox får studentene tett oppfølging fra kommunen ved hjelp av medisinske helsesjekker flere ganger daglig. 

Oppfordring til folket

Til tross for å være i medias rampelys de siste dagene, står Thøgersen og Dahle igjen med uvurdelig erfaring.

– Utviklingen vi fikk i løpet av to dager, viser hvor fort ting kan snu. Man kan hente verdifull læring her, for andre med tette og interne miljøer, sier Thøgersen. 

– Det jeg sitter igjen med er at spesielt vi unge smittes fort, vi får gjerne ikke symptomer, få eller ingen. Så vi må være ekstra på vakt, det snur fort og vi må ta vare på hverandre, konkluderer Dahle.

Kommentarer