This text will be replacedhttps://bstv.no/?cat=1&feed=rss2

– Omdømmet vårt har ikke hatt godt av disse oppslagene, det får så være, jeg er mer opptatt av relasjonen vår til ansatt og til student burde blitt håndtert bedre, og det er det viktigste, forteller rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen.

Rektoren forstår at omdømmet til UIB har fått seg en liten trøkk, men understreker at det viktigste er å håndtere relasjonen mellom ansatt og student, samt at han mener at UIB er åpen for kritikk, både fra andre og særlig studenter, og det er på den måten de kan lære og bli bedre.

– Dersom det er noe vi trenger så er det tilbakemeldinger for å bli bedre, hvis vi ikke tørr å få den type tilbakemeldinger, så vil vi ikke greie å videreutvikle oss som undervisere og utdanningsinstutisjon, fortsetter Olsen.

Advokat Birthe Maria Eriksen oppfordrer også studenter til å si sin stemme i denne debatten.

– Jeg håper at studentorganisasjoner og studenter engasjerer seg, og at de nå kommer på banen i denne debatten, for slik har det faktisk ikke vært frem til nå, avslutter Eriksen.

Kommentarer