This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=1&feed=rss2

Snorre Sandberg som studerer ved nevnte universitet, er en av dem som har tatt turen hjem til Drøbak.

-Jeg savnet hjem egentlig, og det er et par uker til påskeferie, så jeg tenkte at jeg like gjerne kunne dra hjem nå, sier Sandberg til BSTV.

Rektor ved Universitetet i Bergen Dag Rune Olsen sier på sin side at det er viktig å lytte til lokale helsemyndigheter, som sier at det er best at studentene forblir i Bergen.

-Det er for at de ikke skal påføre hjemkommunene deres ytterligere helsebyrder dersom de skulle bli syke, sier Olsen.

Kommentarer