This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=2575&feed=rss2

Rektor Dag Rune Olsen «Ja, dette skal vi klare!»

Rektoren er sikker på at UiB kommer til å nå målet om å være klimanøytrale innen 2030. Det å bli mer energiøkonomiske og strengere når det gjelder innkjøp av matvarer er to av de sakene rektor trekker fram som svært viktige gjøremål for å nå målet. De kommer også ut med en egen reisepolicy for å reise mer miljøvennlig. Han oppfordrer studentene til å: «Engasjere seg, stille krav til ledelsen og foreslå tiltak»

Kommentarer