This text will be replacedhttps://bstv.no/?cat=1&feed=rss2

Jobber for hele samfunnet

Forrige uke var Polens ombudsmann, Adam Bodnar, I Bergen for å motta Raftoprisen. Han har blitt tildelt prisen for sitt arbeid som ombudsmann i Polen. Bodnar forteller at ombudsmannen er det høyeste organet som jobber for å ivareta menneskerettighetene i Polen. Stillingen er ettertraktet, og han føler en god støtte blant det polske folk. Over 40 prosent av befolkningen har svart at de har god tiltro til ham. Til sammenligning svarte kun 11 prosent negativt på det samme spørsmålet.

Bodnar har bakgrunn som jurist, og forteller at mye av utfordringene i landet er knyttet opp mot det juridiske systemet. Han mener at man står i fare for at rettsstaten skal få for tette bånd til politikken og myndighetene i landet. Han mener at den største utfordringen han står overfor som ombudsmann er å overbevise folk om at reformene av det juridiske systemet har betydning for dem.

– Folk forstår gjerne ikke at dette er noe som vil gå utover dem i løpet av noen år, dersom man ikke forhindrer det, sier han og legger til at det trengs et sterkt narrativ for å klare å overbevise folket om at de kommer til å påvirkes.

 

– Ikke en politiker

Bodnar jobber ofte opp mot det politiske systemet i Polen. Men han er veldig opptatt av å selv være politisk nøytral.

– For meg handler det ikke om å være på den eller den siden i politikken. Jeg er ikke en politiker. Hvis noen gjør noe som går imot menneskerettighetene, så gir jeg signaler om at det ikke er greit, uavhengig av hvor de står politisk.’

Juristen forteller at han får ulik kritikk fra ulike deler av det politiske spekteret i Polen. Høyresiden bruker ofte uttrykket “lewak”, som betyr noe sånt som venstreradikal, mens de på venstresiden kan uttrykke at han etter deres mening er for langt mot sentrum.

 

Fokus på familien

Bodnar har kone og sønner, og er veldig opptatt av å få så mye tid som mulig med dem. Han beskriver at spesielt hans kone viser mye støtte til hans arbeid. Det tenker ombudsmannen er en nøkkelfaktor for å lykkes.

– Man er avhengig av støtten fra dem rundt seg for å kunne utføre jobben best mulig. Jo tøffere øyeblikk man har i jobben, jo mer har det å si, mener Bodnar.

Bodnar kom inn i rollen som ombudsmann i september 2015, og hans periode varer etter planen i fem år, altså frem til september 2020.

 

Kommentarer