This text will be replacedhttps://bstv.no/?cat=1&feed=rss2

Den tragiske bilulykken i Sør-Afrika, hvor en student omkom, har fått mye oppmerksomhet. I tillegg opplevde MatNat for noen uker siden at noen studenter som var ute på båttokt, fikk en mine i trålen. Begge disse situasjonene krever helt spesiell håndtering, og UiB har rutiner for hvordan det skal gjøres.

Satte krisestab

Fakultetsdirektør ved MatNat, Elisabeth Lyslo forteller at med en gang når man får høre om en krisesituasjon, så samles mange instanser ved universitetet for å sette såkalt krisestab.

– Når vi hørte om bilulykken ble vi samlet med blant annet rektoratet, IT-avdelingen og kommunikasjonsavdelingen, forteller hun.

Lyslo forteller at de i etterkant av ulykken har vært opptatt av å ha fokus både på de etterlatte av dødsfallet, og de skadde studentene og deres pårørende.

– Det mest utfordrende i situasjonen er kontakten med pårørende, mener dekan ved fakultetet, Helge Dahle. I tillegg synes han at medietrykket var uvant.

– Verken jeg eller Elisabelth er spesielt trent på slik mediehåndtering, forteller han.

Følger opp studenter i Sør-Afrika

Allerede før ulykken hadde UiB en stedlig representant på plass i Sør-Afrika. Vedkommende har blitt værende igjen. I tilegg har flere ansatte ved fakultetet dratt ned. Dahle sier at de jobber for å legge best mulig til rette for studentene som er der.

– Hvis det har skjedd noe som gjør at noen ønsker å dra hjem, så skal vi legge til rette for at det går an, sier han.

Fornøyd med håndteringen

Han understreker også at fakultetsledelsen vil være imøtekommende for de studentene som har behov for å kontakte dem, men at det hovedsaklig er på studieprogrammet at den direkte kontakten skjer. Både han og Lyslo opplever at studentene kommer sammen og viser omsorg for hverandre.

Håndteringen av hendelsene har foreløpig ikke blitt evaluert, men dekanen er tilfreds. Han syns spesielt det er fint å se at så mange stiller opp når det skjer noe.

– Alt i alt har vi løst ting på en god måte. Systemet har fungert godt, mener han.

Kommentarer