This text will be replacedhttps://bstv.no/?cat=1&feed=rss2

Prosjektet har allerede vært prøvd ut i en periode ved MatNat. Prodekan for utdanning ved MatNat, Harald Walderhaug forteller at de syns det har fungert godt. Snart skal også fakultetet i gang med en ny runde, hvor ansatte igjen kan søke om å få tittelen. Den praktiske konsekvensen av tittelen er at vedkommende som får tittelen, også får en lønnsøkning på 50 000 kroner.

– Alle er ikke enig i måten man gjør det på, men den effekten vi ser er at det gir en økt bevissthet omkring hva som gir god utdanningskvalitet, sier Walderhaug.

Fire hovedkriterier

Prodekanen forteller at kandidatene vurderes utifra fire hovedkriterier. For det første så skal man ha fokus på studentenes læring. Det neste punktet er at kandidaten må vise en positiv utvikling over tid. Videre vektlegges det at man viser en kollegial holdning og praksis. Det vil si at man ikke bare bryr seg om seg selv og sitt eget arbeid, men også at man har fokus på fellesskapet og sine kollegaer. Det siste kriteriet er at man skal ha en forskende tilnærming. Nærmere forklart betyr det at man skal huske at forelesning er et fag.

– Et hjerte for forelesning er fint, men man må huske at det er bevist hva som fungerer. Så kan man prøve ut ting med en pedagogisk tilnærming, hvor man ser hvor godt det fungerte og gjør justeringer utifra de erfaringene man gjør seg, forteller Walderhaug

Ikke en foreleserpris

Han sier også at denne tittelen ikke er ment å være en tradisjonell foreleserpris. Målet med prisen er heller å øke statusen som forelesning har.

– Det er gjerne slik at forskning gir mer status enn undervisning, og med denne tittelen håper vi å kunne forbedre statusen som undervisning har, sier Walderhaug.

Videre forteller han at de ikke gjør store endringer foran neste runde, men at de ønsker at man skal gjøre mer for å øke undervisningskvaliteten. Denne ordningen ser han på som et av flere nødvendige tiltak. Den kritikken som har kommet mot ordningen stiller prodekanen seg undrende til, blant annet fordi kritikerne også er motstandere av det som kalles tellekantmodellen. Prodekanen mener at det er uforenlig med å kritisere den nye ordningen for å være for lite konkret. Avslutningsvis understreker han viktigheten av læringsutbyttet til studentene.

– En av tingene som er spesielt viktig er hva som går inn i hodet til studentene, ikke bare hva som kommer ut av munnen på foreleserne, mener han.

Kommentarer