This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=1&feed=rss2

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) fra 2018 viste at det har vært en betydelig økning i rapporterte psykiske plager hos studenter de siste åtte årene. Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen inviterte til samtale om unge personers psykiske helse. Panelet bestod av tre professorer, en lærer og en jusstudent.

– Det vanlige er ikke lenger bra nok for folk, og ofte kan det normale bli sett på som et nederlag. Man har veldig store krav til både seg selv og andre, sier Per Einar Binder, professor ved UiB.

Enkelt å være kritisk

Lise Carlsen er student på fjerde året ved Det juridiske fakultet. I løpet av studietiden har hun blant annet vært med på en kampanje for å minske presset om toppkarakterer på studiet.

– Gjennom kampanjen «Jusspust» gjennomførte vi blant annet en spørreundersøkelse, og det viste seg at hele 46 prosent av studentene opplevde at presset på ulike måter preget studiehverdagen, forteller hun.

I panelet satt også Bjørg L. Pedersen, lærer ved Kronstad skole. Hun forteller at disse kravene om å levere er tydelige allerede tidlig på barneskolen.

– Man er helt forskjellige, og skal likevel prestere likt. I tillegg danner sosiale medier et sammenligningsgrunnlag som gjør at det er enkelt og ikke føle seg god nok, påpeker hun.

Ønsker en individualisering

Førsteamanuensis ved Det psykologiske fakultet, Gunn Elisabeth Søreide, trekker frem utdanningspolitikken som en utfordring og en sentral del av problemet.

– Alle skal gjennom det samme, uten at man har like ferdigheter. I tillegg blir man fortalt at å alltid bli bedre er nøkkelen til suksess. Det er ikke det som er det gode liv for de fleste av oss, forklarer hun.

I løpet av samtalen ble det også diskutert hva man kan gjøre for å snu den negative trenden.

– Det er viktig å gå i seg selv og tenke over hvem man vil være og hva man vil bli husket for, sier Binder, og får støtte fra de andre i panelet.

 

Kommentarer