This text will be replacedhttps://bstv.no/?cat=1&feed=rss2

Kun 6 av 10 studenter fullfører en grad, i følge årets Education at a Glance, som er en sammenlignende OECD-rapport. Hvorfor er det så mange som faller fra høyere utdanning?

Leder av Studentparlamentet ved UIB, Nikolai Klæboe, mener at det er et komplekst spørsmål, siden det er mange forskjellige grunner til at studenter faller fra.

– Veldig mange opplever jo at de velger feil i første omgang, og at de da ikke har lyst til å fortsette med det de gjør og har lyst til å starte på et annet studie. Så har vi noen igjen som opplever at det er for utfordrende og finner ut at dette med høyere utdanning er noe jeg ikke har lyst til å holde på med i det hele tatt, forteller Klæboe.

Viktig å ta seg en grad

Professor i Psykologi, Arild Raaheim, mener at det er lurt å ta en fullstendig utdanning. Da har man noe å falle tilbake på, siden samfunnet og arbeidsmarkedet forandrer seg hele tiden.

–  For den enkelte er det lurt å fullføre, slik at du har et papir på at du har en grad. Så er det helt sikkert andre som vil si at rent samfunnsøkonomisk sparer det seg å fullføre. Jeg velger mer å se på den enkelte, utdyper Raaheim.

Han får støtte fra karriereveileder i Sammen, Rønnaug Tveit.

– Hvis man går igjennom livet i dag, uten å ha noe fagutdanning eller høyere utdanning, kan dette gjøre deg veldig sårbar når tidene er dårligere. Da er det ofte de ufaglærte som ryker først, påpeker Tveit.

Manglende sosial tilknytning

Det har lenge vært kjent at ved de fleste utdanningsinstitusjoner at mange studenter føler seg ensomme i studiehverdagen. Den ferske SHoT-undersøkelsen stadfester også dette. Klæboe påpeker at det alvorligste er når studenter faller fra fordi de ikke finner seg til rette sosialt i utdanningsinstitusjonene.

– Det er lurt å engasjere seg i studentorganisasjoner, både for nye studenter og etablerte studenter, sier Klæboe.

Han mener derimot at universitetet og de andre studieinstitusjonene som har ansvar for å informere studentene om valgmulighetene de har.

– Når man kommer som ny student, så har du ikke den jungeltelegrafen som man etterhvert får. Den er ikke der i starten og da har universitetet, i denne sammenhengen, et stort ansvar for å informere om hvilke muligheter som finnes der ute, før man har klart å bygge opp noen form for nettverk på egen hånd, forklarer Klæboe.

Kommentarer