This text will be replacedhttps://bstv.no/?cat=1&feed=rss2

En viktig kampanje

Gjennom holdningskampanjen Aldri OK ønsker Studentparlamentet ved UiB å jobbe for å forhindre seksuell trakassering i studentmiljøet. Leder for Studentparlamentet, Håkon Randgaard Mikalsen, sier at man blant annet ønsker å legge til rette for at studentorganisasjoner og utdanningsinstitusjoner kan jobbe tettere sammen med utfordringen.

Han forteller at Aldri OK har fått en bedre start enn forventet, blant annet med at man snart har nådd tusen likes på kampanjens Facebookside.

– Kampanjen har jo knapt vart en uke. Så dette har foreløpig blitt mye større enn vi så for oss at det skulle bli, sier Mikalsen.

Men Studentparlamentet ønsker fortsatt å nå enda bredere ut. Målet er at alle utdanningsinstitusjoner i Norge skal bli en del av kampanjen, og at studentorganisasjonene i de store byene også skal bli med.

– Riktig kampanje til riktig tid

Blant dem som allerede har sluttet seg til kampanjen er Norges Handelshøyskole. Rektor Øystein Thøgersen mener at en slik kampanje er viktig.

– Dette er en riktig kampanje til riktig tid. Kampanjen er viktig for NHH, men jeg tror en slik kampanje er viktig over alt, sier han og legger til at han tror studentmiljøet på NHH er ganske likt studentmiljøet andre steder.

NHH har den siste tiden fått en del kritikk for å ha gitt uriktige opplysninger angående varslingssaker. Rektoren beklager på det sterkeste, og forklarer at det dreier seg om en menneskelig svikt.

– Dette dreier seg om misforståelser i overlappet mellom interne emailer. Alle involverte er naturligvis lei seg for at rett informasjon ikke kom tydelig ut, sier Thøgersen.

Han legger til at varslene har blitt håndtert og at de har fått tilbakemelding fra varslerne om at det har blitt gjort på en tilfredsstillende måte.

– Alle har et ansvar

Også UiB har sluttet seg til kampanjen. Viserektor Oddrun Samdal forteller at initiativet som Studentparlamentet har tatt med Aldri OK-kampanjen er  veldig viktig for UiBs kulturbyggende arbeid rundt det å skape nulltoleranse for seksuell trakassering.

Hun påpeker at kampanjen er rettet mot alle i studentmiljøet, ikke bare mot dem som bedriver trakassering. Samdal mener at nettopp den vinklingen er viktig, og at alle har et felles ansvar for å forhindre at trakassering forekommer.

Videre understreker Samdal at UiB også er bevisst den rollen og det ansvaret de har. Hun mener at i tillegg til slikt holdningsskapende arbeid som Aldri OK er en del av, så er det avgjørende at man har gode rutiner for å kunne melde fra om uønsket atferd.

Kommentarer