This text will be replacedhttps://bstv.no/?cat=1&feed=rss2

Satt i gang i 2015

I 2015 begynte arbeidet med å utvikle et varlsingssystem ved UiB. Nå er det endelig klart til bruk.

– Det begynte med at Studentparlamentet ønsket å få på plass retningslinjer for håndtering av konflikter mellom studenter og ansatte, og studenter seg imellom, forteller medlem i arbeidsutvalget ved Studentparlamentet ved UiB, Natalie Johnsen.

Ønsket førte til at man satt sammen en arbeidsgruppe, som skulle utvikle systemet som nå blir lansert. Leder for Studentparlamentet, Håkon Randgaard Mikalsen, mener at siden det er studentene som skal ta i bruk systemet er det spesielt viktig at de har fått være med i prosessen.

Mikalsen forteller at det i høst ble offentliggjort en undersøkelse fra Universitetet i Agder som viste at omtrent 1 prosent av studentene hadde opplevd trakassering fra ansatte i løpet av de siste 6 månedene.

– På landsbasis utgjør det cirka 3000 studenter. I samme undersøkelse kom det fra at omtrent 69 prosent av studentene ikke vet hvordan de kan melde fra om slike saker, forteller Mikalsen.

Også for positive tilbakemeldinger

Systemet er delt inn i tre ulike kategorier. Mens gule og røde saker er for negative tilbakemeldinger av ulik alvorlighetsgrad, så gjelder grønne saker i tilfeller der man ønsker å sette positivt fokus på noe.

– Gule saker gjelder for eksempel saker som at det er dårlig luft på lesesalene, eller dersom man føler seg alene. Røde saker dreier seg om svært alvorlige forholder som trakassering og potensielle lovbrudd, forteller Johnsen. For å kunne melde inn en rød sak må man logge seg inn via FEIDE. I de andre kategoriene kan man velge å legge til sitt brukernavn ved UiB, men man kan også levere saker anonymt.

Røde saker vil også være lukket slik at man unngår at personsensitive data kommer på avveie.

Johnsen har vært med i en arbeidsgruppe som har jobbet med å utvikle systemet. Hun forteller også at saker kan flyttes fra en kategori til en annen.

Kan ha tilbakevirkende kraft

Johnsen mener det finnes en mulighet for at saker kan bli flyttet til en lavere alvorlighetsgrad enn varsler mener den bør være.

– Det er mennesker som skal behandle sakene, så den muligheten kan man ikke utelukke helt, sier hun.

Viserektor for utdanning, Oddrun Samdal,  tror derimot ikke det kommer til å bli et problem.

– Vi skal ta alle henvendelser på alvor, forsikrer hun.

Samdal legger også til at systemet skal fungere slik at de som har opplevd ting før systemet kom på plass, som man følte at ikke har blitt tatt på alvor tidligere, skal ha mulighet til å varsle om det nå.

– Vi tenker jo fortrinnsvis at det gjelder for dem som er studenter hos oss nå, men dersom det kommer saker som er enda eldre skal vi også være åpen for disse, sier Samdal.

Kommentarer