This text will be replacedhttp://bstv.no/?cat=1&feed=rss2

Bare 29% av studentene er fornøyde med den individuelle veiledningen de får ved sin utdanningsinstitusjon. Det viser det nye studiebarometeret 2.0 fra 2014

–29% er et faretruende lavt prosent-tall, sier Anders Kvernemo Langset som er leder for organisasjon (NSO).

Dette tilsvarer et snitt på 2,9 på en skala der 1 er lavest og 5 er høyest. Langset sier at dette viser klart at universitetene og høyskolene ikke gjør jobben sin. Han tror at studentene hadde gjort en bedre innsats i studiene sine om de hadde fått bedre faglig veiledning og oppfølging.

Vil forbedre veiledningstiltakene
–Vi skal ta utfordringen fra NSO nå på å gå nærmere inn på disse tallene, og ikkje minst se på hva vi kan gjøre for å bli bedre når det gjelder å gi tilbakemelding og god veiledning til studentene, sier Oddrun Samdal som er viserektor for ved universitet i Bergen (UiB).

Ifølge Samdal ønsker de å få til ulike tiltak ved studiene som kan heve kvaliteten på utdanningen. Hun sier blant annet at mindre skoleeksamener og mer mappevurderinger, kan være et eksempel på et tiltak.

Ifølge leder for Studentparlamentet ved UiB, Tommy Aarethun, kan studentene ha for høye forventninger når de skal begynne på studiestedet sitt.

–Det er viktig å kommunisere hva utdanningen innholder, men man må og bli bedre på oppfølgingen og veiledningen , sier Aarethun.

Han sier at Studentparlamentet ønsker å bidra aktivt med å sørge for at studentene skal få gode tilbakemeldinger. Det betyr mer enn bare en bokstavkarakter, som for eksemepel karakterbegrunnelser.

De fleste er generelt fornøyde
–At 76% er generelt fornøyde med utdanningskvaliteten er bra, men det må heller ikke bli en sovepute, sier Samdal.

Hun sier at det fremdeles er viktig å fokusere på de som ikke er fornøyde, samt tilrettelegge de tiltakene som trengst.

–Det er veldig bra at studenter flest trives i høyere utdanning, slik skal det være. Det skal være godt å være student, sier Langset.

På en annen side er han enig med Samdal at det er viktig å følge med på studiebarometeret, og de som ikke er fornøyde.

Studiebarometeret – et godt verktøy
–Vi håper på å kunne løfte opp de som ikke er så fornøyde opp til de som er fornøyde, sier Aarethun som håper at utdannningsinstitusjonene vil bruke studiebarometeret aktivt til å forbedre studiesituasjonen.

 

 

 

 

Kommentarer