This text will be replacedhttps://bstv.no/?cat=4&feed=rss2

Vernepleierstudent, Madelene Amsrud, er med i prosjektet TVEPS (tverrprofesjonell samarbeidslæring). Hun mener flere studenter burde få dette tilbudet.

TVEPS,- senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring er dannet i samarbeid mellom UiB, HiB,Fjell og Bergen Kommune. Prosjektet går ut på å trene helsefagstudenter i Bergen i tverrfaglig samarbeid. Studentgrupper blir sendt til et sykehjem, hvor de får to pasienter de skal samarbeide om. Målet er kartlegging og lage tiltaksplan.

Utfordring

Madelene Amsrud, går tredje året på vernepleierstudiet. Hun var en av de heldige som fikk en plass  i TVEPS. Hun forteller at som den eneste vernepleieren i gruppen, måtte hun utfordre seg selv og tørre og stole på sin egen kompetanse.

–  Jeg ville utfordre meg selv siden dette er siste året mitt på vernepleien. Jeg hadde lyst til å utfordre meg seg litt ekstra og jeg syntes at det hørtes veldig bra ut, det å faktisk skulle få lov til å stå på egne bein, forteller Amsrud.

Videre forteller Madelene Amsrud at hun sitter igjen med mye verdifull erfaring fra deltakelsen i prosjektet.

– Det er noe alle studenter burde få tilbud om, det er kanskje det jeg har lært mest av i løpet av mine tre år på studiet, sier Amsrud entusiastisk.

Et behov for samarbeid

Professor i Allmennmedisin og leder for TVEPS, Anders Bærheim, forteller at ideen bak prosjektet kommer fra at stadig flere komplekse sykdommer krever mer enn bare én profesjons diagnose og formening. Bærheim legger vekt på at svaret, ligger i samarbeidet mellom de forskjellige profesjonene.

– Det er minst like viktig med tverrfagelig samarbeid innenfor andre deler av samfunnet, og ikke bare innenfor helsedelen. Vi vet på universitetsnivå at god forskning alltid er tverrfakultær med flere interessenter inne, forteller professor Anders Bærheim.

Fremtiden

Administrende koordinator for TVEPS, Olin Blaalid Oldeide forteller at det prosjektet ble satt i gang for tre år siden, og at de er fornøyde med hvordan det har artet seg. Sykehjemmene er positive til samarbeidet, og de har fått gode tilbakemeldinger fra studentene som har deltatt.

Oldeide forteller videre at det er et slags “fire ganger vinn” over det hele. Studentene får tilegnet seg verdifull erfaring ved å møte ekte pasienter. Sykehjemmene og pasientene på sin side, får sjansen til å få meninger og synspunkter fra et bredt spekter fra de forskjellige profesjonsstudentene, som til vanlig ikke er på sykehjemmene, eksempelvis ernæring-, psykolog-i og tannlegestudenter. Men også utdanningsinstitusjonene kan bruke dette til å forbedre utdanningen og læreplanen opplyser TVEPS-koordinatoren Oldeide.

 

Kommentarer