This text will be replacedhttps://bstv.no/?cat=1&feed=rss2

Leder av Studentersamfunnet, Thea Valler, mener for mange får betalt for jobben de gjør i studentorganisasjoner. Særlig studentmediene mener hun yter for lite velferd ut fra midlene de får tildelt av Velferdstinget.

Under årets budsjettmøte ble studentmediene i Bergen de store taperne. Det er derimot ikke alle misfornøyd med. Thea Valler jobber på frivillig basis som leder i Studentersamfunnet. Organisasjonen er “vestlandets største politisk uavhengige forum for samfunns- og kulturdebatt”, og på det traveleste antar Valler hun jobber 7 dager i uken for å holde hjulene i gang.

– Ved semesterstart er det mange travle dager og mye å planlegge. Resten av året varierer det mer, og nå i eksamenstiden antar jeg tiden jeg bruker er rundt to arbeidsdager i uken. Men jeg delegerer mange av arbeidsoppgavene til de rundt 100 frivillige som er i organisasjonen. Det hadde jeg ikke følt meg komfortable med hvis jeg var lønnet, forteller Valler.

Lite velferd for pengene
Hun mener studentvelferden ikke er tjent med å ha honorerte verv i studentmediene, og viser til K7 Bulletin. Avisen som kommer ut annen hver uke har ingen honorerte verv, og Valler mener dette bør være normen fremfor unntaket.

– Jeg føler ikke det at Studvest er utrolig bra “brekt” er det beste for studentvelferden.

– Jeg føler vi i Studentersamfunnet er et slags bevis på at det er mulig å ha et profesjonelt produkt uten å ha lønnede stillinger. Vi har ikke en avis eller radioprogram som skal ut hele tiden, men vi har tre til fire arrangementer i uka som krever ganske mange arbeidstimer.

– En vaktbikkje i Student-Bergen

Kim Arne Hammerstad antar han bruker i gjennomsnitt 60 timer i uka på sitt verv som ansvarlig redaktør. Han påpeker velferden studentmediene yter gjennom rollen som vaktbikkje i student-Bergen. Han mener det er viktig å ha fulltidsansatte som kan ha ansvaret for den daglige driften.

– Å lage en avis krever at man følger de reglene, forskriftene og etiske normene som ligger til grunn for journalistikk. Det er en vesensforskjell på det å lage en avis og arrangere debatter som Studentersamfunnet gjør, uttaler Hammerstad.

 

Fulltids honorerte verv i studentmediene:
Studvest: 4
Studentradioen: 2
Bergen Student-TV: 1
Slippen: 0
K7 Bulletin: 0

 

 

Kommentarer