This text will be replacedhttps://bstv.no/?cat=1&feed=rss2

Det var en splittet forsamling som skulle fordele 5,9 millioner mellom studentorganisasjonene på årets budsjettmøte.

Se endelig budsjett nederst i saken

Studentavgiften deles hvert år ut via velferdstinget til forskjellige organisasjoner som søker om støtte. En del av pengene går til SiB sine helse og rådgivertjenester, en del går til norsk studentorganisasjon. Resten av pengene har en budsjettkomité fått i oppgave å fordele. I år sto det mellom 14 forskjellige organisasjoner, inkludert kulturstyret som har som oppgave å fordele penger videre til rundt 100 mindre organisasjoner.

Det ble tidlig slått fast at diskusjonene skulle handle om Høyskolen i Bergen idrett (HiBi) og Studvest, idrett mot presse. Idrettsforkjemperne gikk inn i Studvest sine tidligere budsjetter og viste til et overskudd på 200 000,- de siste årene. Studvest argumenterte med at overskuddet blir gitt tilbake til SiB, og at budsjettet for 2015 går i null. Motstanderne mente derimot at Studvest har overbudsjettert tidligere år, og kan kutte mer. Samtidig kom HiBi sterk kritikk av sitt tidligere styre som hadde søkt om penger, og la frem et nytt budsjett. Grunnet økende interesse etter flytting til campus Kronstad, har behovet for mer midler økt voldsomt for HiBi.

Kritisk til budsjettet

Leder for budsjettkomiteen Mikkel Andreas Eriksen var tydelig skuffet etter møtet og kritiserer HiBi for å legge frem et nytt budsjett mitt i møtet.

– Vi har hørt rykter om et budsjett, og at det ville bli lagt frem forslag om endringer, men vi så ikke for oss at det ville skje på denne måten.

Eriksen er usikker på om det ville blitt noen endringer i innstillingen til budsjettkomiteen selv om budsjettet hadde kommet inn tidligere.

– Det de legger frem i dag er et ufullstendig budsjett, og det er vanskelig for oss å si hva det egentlig vil si for økonomien deres, sier Eriksen.

Ønsket en løsning

Hardest gikk det ut over studentmediene, og de postene som budsjettkomiteen var mest sikker på, var også de postene som ble trukket på bekostning av HiBi, dette var Studvest, Studentradioen og Jussformidlingen.

Under møtet prøvde mediene å samlet legge frem alternative forslag. Studvest la selv frem et kutt på 20 000,- på sin egen post som de ønsket å gi over til HiBi, og studentradioen var også med på flere kutt på egen post.

Ansvarlig redaktør i Studvest Kim Arne Hammerstad er skuffet og varsler flere kutt i avisen.

– Det vil hvertfall bli kutt i antall sider i avisen, og vi må nok se på flere kutt også. Det er ingen åpen prosess i det hele tatt, det fjerner hele poenget med en budsjettkomité når hele innstillingen deres settes til side, avslutter Hammerstad.

 

Forslag: Marte H. Stabbetorp
Organisasjon Innstilling Endring Resultat
BISI 250000 250000
BSI 840000 840000
BIS Slippen 32000 32000
BSTV 295000 295000
HIBI 75000 100 175000
Jussformidlingen 170000 -30 140000
K7 Bulletin 160000 30 190000
Kulturstyret 1451000 1451000
NHHI 250000 250000
Stud.samf. 220000 220000
SRiB 761000 -30 731000
Studvest 850000 -70 780000
Velferdstinget 446000 446000
Økon.formidlingen 100000 100000
Sum 5900000 0 5900000

Kommentarer