This text will be replacedhttps://bstv.no/?cat=1&feed=rss2

Studentparlamentet ved UiB vedtok denne uken å jobbe for bedre vilkår for studentene med lese og skrivevansker.

Det Eneste Reelle alternativ la denne uken frem et forslag om bedre tilrettelegging for personer med lesevansker. Ved UiB har det i lang tid vært praksis at eneste godkjente skrifttype ved innleveringer og oppgaveskriving har vært Times New Roman. En skrifttype med seriff, tynne streker som avslutter bokstavstammene. DERA legger frem forskning som viser at personer med dysleksi har lettere å forstå skrifttyper som ikke inneholder seriffer.

Forslaget ble godt mottatt, og med noen justeringer fra Sosialdemokratisk liste så ble forslaget stemt gjennom.

– Vi ønsker å gjøre alt vi kan for å gjøre Universitetet tilgjengelig for alle. Dette er kanskje en prikk i havet, men det er en god begynnelse, sier DERAs representant, Tord Lauvland Bjørnevik.

Skolene må ta ansvar

En student BSTV har snakket med savner tiltak fra skolene, og mener skolene bør bli flinkere til å tilrettelegge.

– Det er generelt for dårlig tilretteleggelse og informasjon fra skolene, sier hun.

Hun trekker også frem at det finnes positive tiltak, for eksempel pensum på lydbok, men dette er ikke noe som blir informert gjennom skolene.

Feil fokus

Studenten er ikke helt overbevist om skriftteorien til DERA, men er enig at det er en god start for videre tilrettelegging.

– Jeg bytter alltid til Times New Roman når jeg skal skrive tekster. Seriffene gjør teksten mer glidende, litt som løkkeskrift, og drar meg gjennom teksten.

Arbeidsutvalget til Studentparlamentet ved UiB skal nå ta fatt på oppgaven om å innføre nye skrifttyper på Universitetet, men hun mener de har en lang vei å gå.

– De burde heller bruke krefter på å fange opp studenter som sliter med dysleksi fremfor å bruke krefter på skrifttypene, sier hun.

 

Kommentarer