This text will be replacedhttps://bstv.no/?cat=3&feed=rss2

Hordaland fylkeskommune vedtok 17. september å øke enhetstaksten på buss- og bybanebilletter. Fylkesordfører, Tom-Christer Nilsen, ser derimot på en eventuell fjerning av studentrabatten på periodebilletter som usannsynlig.

Med en prislapp på drøye 61 millioner kroner var det knyttet spenning til hvorvidt vedtaket om å legge om til en sone i Hordaland ville bli godtatt. Det ville medført en økning på på hele syv kroner på bussbillettene. Forslaget ble derimot trukket av fylkespolitikerne, og de gikk heller inn for et forslag som vil øke enkeltbillettprisen til 35 kroner. Grunnen til dette er tredelt i følge fylkesordfører Tom-Christer Nilsen.

– Vi har hatt redusert inntekt på grunn av overgangen til mobil- og kortløsninger. Samtidig er det en vanlig kostnadsøkoning, samt en uvanlig kostnadsøkning knyttet til bussproduksjon. Vi har også et ønske om å øke busstilbudet slik at flere får et godt tilbud.

Frykter for studentens økonomi
Velferdstinget i Bergen (VT) har gått sterkt ut mot de foreslåtte prisøkningene som de mener vil ramme kollektivreisende studenter hardest. Samferdselsansvarlig i VT, Magnus Brekke Nygaard, frykter hva en prisøkning vil si for studenters økonomi.

– En må sørge for at finanseringen av enhetstaksten ikke legges på studentene og at kollektivtilbudet i bergensområdet ikke blir lidende.

Studentrabatten fredes foreløpig
Til tross for Skyss sin økonomiske situasjon der de blant annet må dekke inn en inntektssvikt og kostnadsvekst på 100 millioner kroner, ser Nilsen på det som usannsynlig at studentrabatten på periodebilletter er truet på nåværende tidspunkt.

Kommentarer