This text will be replacedhttps://bstv.no/?cat=3&feed=rss2

Onsdag formiddag ble studentenes helse- og trivselsundersøkelse lagt frem. Her kommer det frem at 1 av 5 studenter melder om alvorlige psykiske symptomplager.

I 2010 gikk studentsamskipnadene i Bergen, Oslo og Trondheim sammen og lagde en undersøkelse for å avdekke forholdene hos studentene.

– Resultatet er urovekkende, Sier Velferdsleder Tor Prestegård.

Han understreker at det er viktig at studentene sammen jobber for å snu denne trenden. Prestegård håper at regjeringen kan få øynene opp og begynne å øremerke midler til samskipnadene.

– Det trengs flere psykologer, rådgivere og flere som kan hjelpe slik at vi kan få et tilbudet til alle som trenger det. Det er viktig at alle får muligheten til hjelp hvis de skal trenger de.

Nye utfordringer

Sjefspsykolog Øystein Sandven ved Studentsamskipnaden i Bergen mener det er en sammensatt grunn bak resultatene.

– Mange er i en ny situasjon, nye ting skal på plass. De møter nye utfordringer og prøver å mestre nye ting, noe som kan gi de symptomplagene som nevnes.

Symptomene som nevnes i undersøkelsen er konsentrasjonsproblemer, lav studiemestring, sosial ensomhet, negativt selv-/kroppsbilde og skadelig alkoholatferd.

– Studentene kommer til oss med depresjon- og angstproblemer. Grunnen til dette, spesielt for studentene er nok presset og forventingene rundt det å lykkes med studiene.

Høye krav

I tillegg til mangel på mestringsfølelse og ensomhet er det mange studenter som legger listen for hva de skal få til veldig høyt. Drivet om å lykkes på skolen, få en god utdanning og ende opp med en god jobb legger grunnlaget for presset.

– I grunnen en god holdning, men det er viktig for studentene å finne en balansegang og ikke legge listen for høyt. Fortsetter Sandven.

Sandven og hans kollegaer har sett en tendens til økning over en lengre periode. Selv om økning er stor siden 2010 undersøkelsen, har de sett en sakte økning de siste 20 årene.

– At tallet er høyt, det viste vi, men at det er så høyt som det er, kom litt overraskende på oss.

Et personlig nederlag?

Medisinstudent Vilde Skylstad, opplevde at depresjonen gikk ut over skolehverdagen hennes. Hun forstår ikke hvorfor den psykiske helsen har fått en helt annen status enn den fysiske.

– Jeg tror mange ser på det som et personlig nederlag, og skulle innse at man trenger hjelp for noe man anser som så personlig som den mentale helsen.

Senere i september får du høre hele historien til Vilde Skylstad, og flere andre studenter som har slitt med psykiske problemer.

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer