This text will be replacedhttps://bstv.no/?cat=2575&feed=rss2

Tomter, plassmangel og tildelingsreglementet var sakene som stod i høyest da studentenes boligsituasjon ble debattert tirsdag. – Tomter er for øyeblikket et stort problem for oss, sier direktør i SiB Bolig, Stein Ove Halhjem.

En av kampsakene studentene har kjempet for de siste årene har vært flere studentboliger. Undersøkelser Norsk Studentorganisasjon har gjort viser at Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) har en dekningsgrad på kun 13 prosent. Handlingsplanen SiB og Bergen kommune jobbet frem i 2013 tok sikte på en dekningsgrad på 30 prosent.  Boligdirektør, Stein Ove Halhjem og Seksjonssjef i byrådsavdelingen for bolig, sosial og områdesatsing, Trond Stigen, innrømmer at det må mye arbeid til for å nå dette målet.

– Vi har i dag et klart underskudd på klare byggeprosjekter. Vi har fått bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet, men vi har ingen plass å bygge, forklarer Halhjem.

For å kunne nå målene satt i Handlingsplanen har nå SiB og Bergen Kommune begynt å se på alternative løsninger.

– Vi er nødt til å begynne å se på større anlegg vi kan bygge utenfor bykjernen. Å sitte på småtomter i bykjernen som gir 100 – 150 boliger er ikke godt nok, og da må det veldig mange til for å nå dekningsgraden vi ønsker, sier Stigen.

I tildelingsreglementet til SiB garanteres internasjonale studenter og utvekslingsstudenter boligplass. Dette fører hver eneste vår til en lang rekke ledige SiB-boliger, da det er langt flere av denne typen studenter på høsten. Et paradoksalt resultat som fører til store inntektstap, i følge Halhjem.

– Det vi ser på nå er en alternativ løsning der de nye boliganleggene vi jobber med kan innrettes slik at det på høsten kan bo to personer i en bolig, mens det på vårparten kun bor en. Dette er noe som er mye gjort i utlandet, men lite her til lands, utdyper Halhjem.

Alle debattantene er enige at det er mye hardt arbeid som må til for å nå målene i handlingsplanen.

– Vi er milevis fra en dekningsgrad på 30 prosent. Vi må ha en mer offensiv kommunal planlegging og tilrettelegging, og en større statlig medvirkning. Vi er nødt til å jobbe sammen, mener leder i Bergen Arbeiderparti, Marte Mjøs Persen.

Tre debatter i september

I løpet av september inviterer BSTV til to direktesendte debatter til, som vil bli streamet på våre nettsider. Tirsdag 16.septeber tar vi for oss rusproblematikken i Bergen og på Høyden, med fokus på stengingen av Nygårdsparken.

Siste debatt er tirsdag 30. september, og da skal vi diskutere studiestøtten. 8. oktober legges det nye statsbudsjettet frem, men hva vil dette bety for studentene?

Vi ønsker publikum velkommen

I tillegg til å streame debattene live, inviterer vi dere til å komme å se på debattene. Det er gratis, og dørene åpner klokken 18. Mot slutten av programmet åpner vi for spørsmål. De som sitter hjemme og ser på kan sende sine spørsmål gjennom Twitter, ved å bruke #BSTVdebatt.

 

Kommentarer