This text will be replacedhttps://bstv.no/?cat=2575&feed=rss2

Anders Kvernmo Langset er påtroppende leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), og stilte på torsdag opp til en samtale om sine tanker rundt ledervervet og hvordan han ønsker å lede NSO fremover.

Som tidligere leder i Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen blir han den første fra studentmiljøet i Bergen til å lede NSO. Kvernmo forteller at han ser frem til  å ta på seg oppgaven som han trer inn i  1. juli.

– Det var helt fantastisk. Det var jo det jeg hadde håpet på. Men jeg torde heller ikke å tro at det var sant før jeg sto på talerstolen og så ut over en fulsatt landsmøtesal, forteller Langset smilende.

En erfaren studentpolitiker

Med flere års politisk erfaring skal Anders Kvernmo Langset lede NSO fremover. Han har allerede god kjenskap til NSO etter to år som leder av fag- og forskningspolitisk komite i Norsk studentorganisasjon, noe som han selv mener vil komme godt med.

– Det har bidratt til å gi meg en viss oversikt over utdanningspolitikk, og jeg har hatt gleden av å jobbe frem mye av den politikken som NSO har i dag. Jeg har den godt plantet i ryggmargen, og tenker det blit nyttig som NSO-leder, sier Langset.

Langset gleder seg til å starte arbeidet, spesielt til å sette seg ned med de andre i arbeidsutvalget for å lage en plan for hvordan de skal arbeide gjennom året.

Sitt største mål som leder

Langset ønsker at det ikke skal være mulig å prate om høyere utdanning i Norge uten å prate med NSO.

– Vi må markere studentorganisasjonen som en mye tydeligere stemme i utdanningsdebatten. Og så må vi snakke om mer enn kun studentboliger og studiestøtte, forklarer Langset.

Han tror at hvis NSO klarer å få frem hva studentene kan bidra med for samfunnet, så de og få gjennomslag for studentvelferdspolitikken sin.

– Vi vil se fag og velferd i sammenheng, og det er kanskje mitt største mål som NSO-leder, sier Langset.

 Ønsker ikke høyere studiestøtte for å kjøpe en ekstra bukse 

Etter en samtale med den påtroppende NSO-lederen kom Bjørn Kristian Danbolt, leder i Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen, og Lena Byrkjedal, medlem i Studentparlamentet ved NLA Høgskolen og nyvalgt medlem av velferds-og likestillingspolitisk komite i NSO, inn i studio for en debatt om NSOs politikk.

I statsbudsjettet til den nye regjeringen har de gått inn for å øke basisstøtten med 3,85 % i steden for å innføre 11 måneders studiestøtte. Dette tilsvarer en økning på 345 kroner i måneden. Er dette nok?

– Nei, det er ikke det. Det er det som har vært NSOs retorikk når vi har fått dette spørsmålet. 345 kr mer i måneden får deg ikke ut av deltidsjobben. Vi vil jobbe for at studiestøtten skal øke betraktelig, sier Danbolt.

Byrkjeland forklarer at de ikke ønsker høyere studiestøtte for at man skal kunne kjøpe seg en ekstra bukse. For henne handler det om at en del  studenter  ikke har den økonomiske støtten de er avhengige av, for å kunne bruke arbeidstiden på studiene.

– Vi må koble velferdspolitikken vår med kunnskapspolitikken vår. Det er ikke vits å ha kjempe god kvalitet på utdanningen dersom ingen har mulighet til å fokusere på den. Det er heller ikke vits å ha masse tid til å fokusere på den dersom utdanningen er av dårlig kvalitet, forklarer Byrkjeland.

Forventer mye av NSO over det neste året.

Avslutningsvis fikk de tre studentpolitikerne 30 sekunder til rådighet til å fortelle hva de selv forventer av NSO i løpet av det neste året.

– Nå har på mange måter organisasjonen satt seg, så jeg forventer at de begynner å bli ferdige med å snakke egen organisasjon og begynner å snakke enda mer politikk. Til slutt håper jeg at koblingen mellom medlemslagene og NSO blir enda mer tydeligere for studenter flest, forteller Danbolt.

– Vi må fortsette den gode trenden, og være enda tydeligere på at det er en organisasjon som arbeider for studentenes velvære og utdanningskvalitet. Og så håper jeg at det blir sterkere bånd mellom arbeidsutvalget, fagkomiteene, de politiske komiteene og medlemslagene, sier Byrkjeland.

– Mitt største håp som NSO-leder er at alle studenter i Norge skal oppleve kvalitet i utdanningen og trives som studenter. Og så skal de vite hvor de skal gå om det ikke skjer. Hvis vi får til det, så har vi lykkes som studentorganisasjon. Forhåpentligvis, om ett år, står vi her og er enige om at dette året var det beste året for studentbevegelsen noen gang, sier Langset avslutningsvis.

 

Debatter i april

I løpet av april inviterer BSTV til live-debatter som vil bli streamet på våre nettsider.

Fredag 11. april: Hvem skal representere studentene i Universitetstyret ved UiB det kommende skoleåret?

Tirsdag 22. april: Hvem bør bli den neste lederen i Studentparlamentet ved UiB?

Kommentarer