Tagbystyret

Bystyrestudentene er klare

Nyvalgt bystyrestudent Ingrid Fjellberg er klar for en mer hektisk hverdag. –Jeg føler meg veldig opprømt og klar for å jobbe med politikk hele dagen.