Monthseptember 2011

Vil la studentene tjene mer

Liberal liste viser sin nyvunnede innflytelse. Nå skal Studentparlamentet jobbe for å endre Lånekassens inntektsgrense for stipend og lån.

– Ta kontakt

Det sitter mange studenter i bystyret etter årets valg. Ikke alle vet at de kan kjempe din kamp.