This text will be replacedhttp://bstv.no/?cat=3&feed=rss2

Onsdag holdt Magne Gundersen fra Luksusfellen et foredrag på Universitetet i Bergen (UiB), om økonomiske råd til studenter. Over 500 studenter møtte opp utenfor Egget i Studentsenteret, alle klare for å lære noen nyttige tips for å bedre sin økonomiske situasjon.

I lange køer ventet studentene ivrige for å høre foredraget om studenters personlige økonomi, og hele 200 kom ikke inn på grunn av plassmangel.

Lærte noe nyttig

Da foredraget var ferdig, hadde studentene et litt klarere bilde på hvordan de kan få bedre kontroll over sin økonomi. Flere studenter sa de ville sette mer fokus på sin egen økonomi, særlig ved å sette opp månedlige budsjett.

Samme dag hadde også Økonomiformidlingen ved Norges Handelshøyskole (NHH) sin oppstart. De vil arbeide med å gi økonomisk rådgivning til de som trenger det i Bergen. Leder for Økonomiformidlingen Asbjørn Ræder gleder seg til å sette igang arbeidet, og tror det vil komme til stor nytte for mange.

Også her deltok Gundersen med et foredrag, hovedsakelig basert på hvordan man best mulig gir rådgivning til andre.

– Han hadde mange nyttige tips, som vi kommer til å ta med oss videre, sier Ræder.

Kommentarer