This text will be replacedhttp://bstv.no/?cat=3&feed=rss2

Dagens studiestøtteordning gjør det vanskelig for uføre studenter å klare seg økonomisk. Summen studenter får fra Lånekassen er nesten umulig å leve på, og mottar du penger fra NAV fordi du ikke kan arbeide ved siden av studiene, blir du trukket i stipend. 

– Det er utrolig urettferdig, sier Tuva Maria Martinussen som er pedagogikkstudent ved Universitetet i Bergen, og mottar arbeidsavklaringspenger.

Studenter som jobber ved siden av studiene for å bedre sin økonomiske situasjon, kan tjene hele 140 823 kroner før stipendet blir omgjort til lån. Til sammenlikning kan studenter som er uføre og ikke klarer å jobbe, kun motta 72.800 kroner.

– Tanken falt meg ikke inn at jeg skulle få mindre penger, og lån istedet for stipend, når jeg har en skade, sier Martinussen.

Hun mener også at hun ikke er blitt informert om regelverket.

– Det er klart at når jeg plutselig ender opp med tre ganger så mye studielån som jeg hadde tenkt, så gjør det min livskvalitet dårligere, og det blir vanskeligere når jeg skal ut å jobbe, sier Martinussen.

 

Ønsker ikke dobbeldekning

Regionsdirektør for Statens Lånekasse i Bergen, Cathrine Grimelund, sier at de ikke ønsker at studentene skal få dobbeltdekning.

– Det skal ikke være slik at man først får dekning fra NAV, også i tillegg få stipend fra Lånekassen, sier Grimelund.

Leder for Velferdstinget i Bergen, Audun Kjørstad, reagerer spesielt på at studenter i Martinussens tilfelle ikke blir tilstrekkelig opplyst om regelverket.

– Selvsagt er det uheldig at studenter som allerede har det vanskelig, skal forholde seg til et system som er så komplisert at det er vanskelig å få oversikt, sier Kjørstad.

 

 

Kommentarer