This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=3&feed=rss2

På landsmøtet til Norsk Studentorganisasjon (NSO) ble to kandidater fra Universitetet i Bergen (UiB) valgt inn i studentorganisasjonens arbeidsutvalg. Eirin Nordal som internasjonalt ansvarlig, og Jorid Martinsen som velferds- og likestillingsansvarlig.

– Jeg er veldig fornøyd med å ha blitt valgt inn i NSOs arbeidsutvalg. Jeg gleder meg virkelig til å jobbe med studentpolitikk på fulltid, sier Martinsen.

Både Erin og Jorid er klar for å begynne på de oppgavene som nå ligger foran dem.

– Jeg vil jobbe for å fremme norske studenter sine interesser i globale prosesser, sier Nordal.

– Det jeg er opptatt av er at velferd skal være en ramme rundt studiekvalitet.

 

Heltidsstudenten mot stortingsvalget 2013

Livar Bergheim er fornøyd med NSOs planer for 2012/13 perioden.

– NSO skal nå jobbe mot stortingsvalget og sette heltidsstudenten på agendaen. Dette innebærer både lån og stipend, flere studentboliger og god kvalitet i utdanningen.

 

Her er den fulle listen for de som skal lede NSO videre.

 

Kommentarer