This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=3&feed=rss2

Kunnskapsdepartementet har lagt frem et nytt lovforslag som krever 2/3 flertall i enkelte sentrale beslutninger. Dermed kan studentene miste makt over flere viktige avgjørelser.

Norsk studentorganisasjon (NSO) reagerer sterkt på forslaget og mener regjeringen viser mistillit til studentene.

– Det har vært og er en sterk tradisjon i studentsamskipnadene at studentene styrer. Slik vil vi også fortsette å ha det. Derfor er det klart at når departementet ønsker å frata studentenes makt over sin egen hverdag så reagerer NSO, sier velferdsansvarlig i NSO, Mari Berdal Djupvik.

Flertallskravet vil bare gjelde for enkelte bestemmelser, blant annet oppstart av ny virksomhet, låneopptak, innvesteringer i nye studentboliger eller større endringer i studentsamskipnadens interne organisering. For andre saker vil dagens ordning opprettholdes.

– Kravet innebærer for eksempel at studentene kan avgjøre hvor mye studentboligene skal koste, men ikke om de skal bygges, sier Berdal Djupvik.

Styreleder for Studentsamspkinaden i Bergen (SiB) viser også liten begeistring for forslaget.

– Jeg synes det er et dårlig forslag, og er skuffet over at man ikke har mer tillit til studentene. I 60 år har samskipnadene bevist at studentstyring faktisk fungerer med få eksempler på at det har gått galt, sier Even Sørland.

 

Tidligere problemer kan være bakgrunnen

I følge leder for Hordaland Sosialistisk Venstreparti, Steinar Nørstebø, kan bakgrunnen for forslaget være tidligere tilfeller av problemer relatert til samskipnadens økonomi.

– Tidligere har man sett at enkelte samskipnader har gått på flere smeller blant annet i forbindelse med økonomiske hensyn. Dette har gått utover mange studenter fremover i tid, sier Nørstebø.

NSO mener de har forståelse for dette, men mener at departementet går feil frem ved at de straffer samtlige, med en sterkere kontroll, i stedet for å forebygge ved å gi opplæring, kurs og kompetanseheving. Videre vil NSO arbeide for å fremme sitt synspunkt.

– Vi vil jobbe mot stortingspolitikere for å få de til å innse at dette er å frata studentenes makt. Vi vil også snakke med departementet for muligheten til endringer, men det er ingen tvil om at NSO vil sette hardt mot hardt å si at dette er uakseptabelt.

 

Begge parter sikre i sin sak

– Vi tror på at studentene vil reagere og ser at det har skapt et stort engasjement i student-Norge. Nå gjelder det å overbevise politikerne. Jeg har en tro på at det skal gå, men det er en stor jobb som må gjøres, sier Berdal Djupvik.

På den andre siden er også Steinar Nørstebø sikker på at lovforslaget vil gjennomføres.

– Jeg tror at forslaget gir en bedre ordning enn den som har vært til nå og tror at den vil gjennomføres, sier Nørstebø.

Ifølge Djupvik har det vært en dialog hele veien, mellom departementet og NSO, der de også har ytret at det er uakseptabelt forslag, men føler at de ikke har blitt hørt av departementet.

 

Kommentarer