This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=3&feed=rss2

Åtte år har gått siden informasjons- og medievitenskap ble til ett institutt. Få merker forskjellen.

Sammenslåingen var tema på Fagkritisk dag torsdag 1. mars.

Metaforen ”Blomsterengen” ble tatt i bruk da de to fagmiljøene ble slått sammen i 2004. Visjonen var å få frem verdien i mangfoldet av medieformer, samt ønske om mer samarbeid og forskning. Men fortsatt gir mange studenter uttrykk for uvisshet om instituttets andre fagmiljø.

– Det er fem bachelorprogrammer som går side om side, men jeg tror ikke mange av disse vet at de tilhører samme institutt, sier Nils Norman Haukås som er masterstudent i informasjonsvitenskap.

Han tror det ikke bare er det sosiale som hadde nytt av et tettere samarbeid.

Det er akademisk viktig å samarbeide, i forhold til synergieffekter der en skal dra nytte av tverrfaglighet, sier Haukås.

 

Få endringer siden 2004

Professor i informasjonsvitenskap og tidligere visestyrer på instituttet, Bjørnar Tessem, mener det ikke er store endringer siden instituttet ble slått sammen.

–  Administrativt er vi nå én organisasjon med felles administrasjon, samt forskningsgrupper som fokuserer på medievitenskap og forskningsgrupper som fokuserer på informasjonsvitenskap. Mye overlapp er det ikke. Det er noen forskningsprosjekt som involverer begge fagområder uten at disse er typiske forskningsprosjekter, sier Tessem.

 

Ulike årsaker til lite samarbeid

Da de ulike retningene har store, faglige ulikheter, mener Tessem at dette kan ha bidratt med å gjøre det vanskelig for gruppene å fungere sammen.

–  Vi studerer så vidt forskjellige studieobjekt at det på en måte ikke er noe grunnlag å få til noe samarbeid, sier Tessem.

Masterstudenten Haukås mener og at det kan være flere årsaker til at det har vært lite samarbeid.

– Studentene er nødt til å ønske det, administrasjonen må legge til rette for det, og samtidig må næringslivet bidra med motivasjon til at det er ønskelig å samarbeide tverrfaglig, sier Haukås.

 

Næringslivet positive til faglig krysskompetanse

Utviklingsdirektøren i Bergens Tidende, Tor Olav Mørseth, var en av flere fra næringslivet som holdt innlegg under fagkritisk dag. Han oppmuntret de oppmøtte studentene til å involvere seg på flere arenaer for større muligheter senere i arbeidslivet.

– Sammensmeltingen av instituttet synes vi er en veldig positiv ting da det er større etterspørsel etter personer som sitter med kompetanse på flere områder. Vi trenger spesialister, men også personer som kan bevege seg mellom disse spesialitetene, sier Mørseth.

 

Kommentarer