This text will be replacedhttp://bstv.no/?cat=4&feed=rss2

Linn Søvig ville samle engasjerte geekete jenter rundt om i Bergen, der dei kunne diskutere og dele erfaringar under rolige omgivnadar. Dette førte til at Bergen har blitt ein del av ein verdensorganisasjon kalla Girl Geek Dinner. Her er alle velkomne til å vere med på lærerike foredrag, som blir avslutta med ein betre middag. Ein kan også sjølv få presentere det ein brenn for innanfor teknologi. Målet med Girl Geek Dinner er å skape ein arena der alle jentegeeks føler seg velkomne.

Søvig, saman med Cecilie Wian og Marianne Westerlund har til no arrangert foredrag om ulike tema innanfor den teknologiske verden. Det har blant anna vore innføring i World of Warcraft, omvisning på eit krigsskip og skattejakt med GPS.

Søvig går no av som leiar, og Wian tek over stafettpinnen.

Kommentarer