This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=3&feed=rss2

Bare 20 % av professorene ved UIB er kvinner. Ved matematisk-naturvitenskapelig fakultet er andelen kun 10 %. Dette viser tall fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Ifølge rektor Sigmund Grønmo og Anne Marit Skarsbø kan eldre tradisjoner være årsak til dagens ujevnheter i kjønnsbalansen.

Kommentarer