This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=4&feed=rss2

Feminisme er kampen om likestilling mellom kvinner og menn. I debattserien «Så var det Norsken, Svensken og Dansken» ble temaet sex og feminisme i Skandinavia tatt opp denne uken. I panelet var en norsk feminist, Eline Lund Fjæren, en dansk feminist, Louise Kjølsen og en svensk feminist, Kristina Wicksell. Sammen diskuterte de forskjellene mellom feminisme i skandinavia.

 

Sosialisering

To kjønnsroller som blir spesielt sentrale i debatten rundt feminisme er det kulturelle kjønnet som peker mot kjønnsnormer i samfunnet, og det psykologiske kjønnet som peker mot de holdningene vi oppdras og sosialiseres inn i i barndommen og hvordan disse påvirker vår identitet. Feminismen har lenge stilt spørsmål rundt disse kjønnsrollene.

– Jeg tror ikke det går an å se på det som en isolert ting, at det bare er et eget tilfelle i Norge. Jeg tror det har med faktiske kjønnstilfeller å gjøre og andre tilfeller har med kulturelle ting å gjøre, og det tror jeg gjelder for den hele vestlige verden, forklarer Eline Lund Fjæren.

– Jeg tror det påvirker mange. Vi har en kjent filosof, Michel Foucault,  som mange feminister leser om. Han sier at vi har noen normer som vi aldri kan oppleve verden uten. Selv om jeg går ut og kaller meg feminist, så er jeg fremdeles opplært i en kultur og jeg kan ikke forstå verden uten kulturen, sier Louise Kjølsen.

 

#MeToo kampanjen

Me Too er en kampanje som fokuserer på kvinner som har opplevd seksuelleovergrep både på og utenfor arbeidsplassen. Kampanjen startet i 2006 av den amerikanske aktivisten Tarana Burke, men først i slutten av 2017 ble Me Too spredt viralt. Oppmerksomheten rundt Me Too førte til at flere kvinner valgte å dele sine historier sammen med andre som har opplevd liknende hendelser.

– Det har påvirket på flere måter. Vi har nå en større bevissthet og en samtale som har vært ettertraktet lenge, og universitetene i Norge har innført et varslingssytem for seksuelltrakassering, forteller Eline.

– Det har påvirket på en slik måte at alle forstår hvor utbredt dette problemet er. Organisasjonen jeg er med i, Make Equal, er ofte ute og møter organisasjoner og selskaper der vi ser at det har skjedd en mye større forandring og at de tar problemet på mye større alvor, forklarer Kristina Wicksell.

 

Abort

Den siste uken har abortloven vært et viktig tema i nyhetene, og flere kvinner har åpnet opp om sine meninger rundt dette. KRFs ønske om en endret abortlov og de andre partienes håp om å få KRF på deres side om de endrer loven har ført til at mange i landet har blitt sinte og frustrerte. Vi spurte Eline om dette kan føre til en ny feministbølge i Norge.

– Det tror jeg absolutt! Det var vel i 2014 det kom fram dette med legenes rett til å reserve seg mot å gjøre slike inngrep og så var det vel rekord 8. mars på hvor mange som stilte opp, påpeker hun.

I flere tiår har feminister kjempet for retten til selvbestemt abort. Senest i 2014 måtte kvinner nok en gang kjempe for denne retten, der over 10.000 stilte opp i 8. Mars toget for å si sin mening om reservasjonsretten.

 

Kommentarer