This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=4&feed=rss2

Sverige har hatt det kjønnsnøytrale pronomenet «hen» i ordlisten sin siden 2015. Om lag 20% av verdensbefolkningen har mulighet til å velge noe annet enn «mann» eller «kvinne», da de ikke identifiserer seg med de binære kjønnene.

Det handler om å bli sett

Da Norge ikke har innført en tredje kjønnskategori, er debatten om det tredje kjønn stadig pågående. Joakim Aadland er kommunikasjonsrådgiver i FRI Bergen og Hordaland, og han mener at en innføring av en tredje kjønnskategori vil være viktig for veldig mange.

– Det betyr at de blir anerkjent for den de er. Det å endre opp offentlige skjemaer, det å kunne få lov til å ha i passet hvem man er, identiteten man faktisk føler seg som, tror jeg er viktig for veldig mange. Ihvertfall for mange av de i FRI Bergen og Hordaland som vi representerer i alle fall, som ønsker rett og slett bare at staten anerkjenner den de er, forteller han.

Bruk av kjønnsnøytrale pronomen

I Norge er det «hen» som er det mest brukte kjønnsnøytrale pronomenet. Hen blir i stor grad foretrukket som pronomen av mennesker som ikke identifiserer seg med «han» eller «hun», men i følge Aadland kan kjønnsnøytrale pronomener brukes på flere måter

– Hvis du snakker om en person hvor du ikke vet kjønnet til vedkommende, og du vil unngå å gå i språklige normer. For eksempel hvis du snakker om legen din, så er det veldig lett for meg som menneske å gå i en språklig norm og anta at legen din er en mann, forklarer han

– Ved å bruke hen i stedet for å si han eller hun, så unngår man å falle i de språklige normene, fortsetter han.

På både godt og vondt

Mari Lund Eide har skrevet en master om kjønnsnøytrale pronomen, og mener at en innføring av en tredje kjønnskategori kan ha flere utfall.

– Hvis man snakker om kjønn som flytende i stedet for to fastsatte kategorier, så er det vanskelig å si at det skal finnes én tredje kjønnskategori. Da sier man også at det er mange av de kategoriene som ligger i spekteret mellom «han» og «hun» som nødvendigvis ikke kan passe inn i den tredje kjønnskategorien. Så en avgrensing kan være praktisk for mange, for at det skal være lettere å forstå og enklere å organisere, men det kan nok også føre til at noen føler seg utenfor den nye definisjonen. Flere definisjoner kan være fint på en måte, men det kan også være problematisk for folk som for eksempel ikke hører hjemme i en tredje kjønnskategori, forklarer hun.

Kommentarer