This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=1&feed=rss2

I vår ble opptaksmetodene til flere undergrupper i NHHI, nok en gang, utsatt for hard kritikk.

Nye retningslinjer er utformet, og sosiale opptak i idrettslag har blitt forbudt. Leder i NHHI, Jostein Lund Halvorsen, har inntrykk av at studentene er mer fornøyd med opptaksprosessen etter disse tiltakene og andre tiltak.

Objektive opptak

Leder i BTSI, Mathias Halseth Foyn, fikk med seg debatten som blåste opp i vår, og sier at de ikke har fått noen negative tilbakemeldinger fra studenter i forbindelse med opptak til idrettslagene.

— Hvis det ikke er noen vanskeligheter rundt at alle skal med, så skal alle med. Det er åpent for alle, selv folk som ikke studerer på HVL. Hvis det skal skje et unntak, så skal det kun baseres på ferdighet, ingen sosiale opptak.

Karoline Glad, som leder softball-laget til NHHI, trekker frem hva de må legge vekt på når nye studenter skal rekrutteres.

— Det finnes ingen andre softball-lag i Norge, så der er det litt vanskelig å sette et sportslig krav, men vi har satt noen objektive kriterier som går på engasjement og villighet til å lære sporten, til å bidra til laget, stille til et eventuelt styreverv, og så videre.

Sosiale og økonomiske konsekvenser

Nestleder i Velferdstinget, Adrian Stinessen Haugen, forteller at det kan få økonomiske konsekvenser hvis det viser seg at et idrettslag arrangerer opptak som strider med retningslinjene om objektive kriterier. Han er derimot glad for endringen, og mener man vil se en positiv utvikling i studentenes velferd hvis man slutter med sosiale opptak.

Bedring etter tiltak

Leder av NHHI skriver at tiltak ble påbegynt både før og etter mediestormen i vår, og trekker frem et nytt tilbud som skal være åpent for alle.

— Videre har NHHI Active blitt opprettet som skal arrangere åpne, ukentlige samlinger som et sportslig og sosialt tilbud til alle studentene på skolen. Her har første trening allerede blitt arrangert, og det var svært gledelig og se en stor, engasjert gjeng med studenter som dukket opp!

— All forbedring er bra, men det at de går videre fra det sosiale opptaket til sportslig opptak kan føre så ekstremt mye annet med seg, sier Adrian Stinessen Haugen, og legger til at en forbedring av egne regler og holdninger er utelukkende positivt.

 

Kommentarer