This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=1&feed=rss2

Denne teksten er redigert siden publisering: BSTV er gjort oppmerksom på at navnet på nevnte utdanning er «Bachelor i folkehelsearbeid med vekt på kosthold og fysisk aktivitet» og ikke «Bachelor i folkehelse».

Dagens modell for utveksling er slik at studenter selv må ta initiativ til å dra på utveksling. Utdanningsminster Iselin Nybø har uttalt at hun ønsker å se på muligheten for å endre systemet slik at alle i utgangspunktet skal dra på utveksling i løpet av studietiden. Men Nybø har også understreket at det ikke medfører at man skal tvinge studenter til å dra.

Ved bachelor i folkehelsearbeid med vekt på kosthold og fysisk aktivitet på HVL har det vært obligatorisk utveksling siden studiet ble startet opp for over 10 år siden. Og erfaringene derfra er overveiende positive. Høgskolelektor i idrett, Frøydis Hausmann, mener alle studenter har positivt utbytte av å dra på utveksling.

– Reis ut, grip muligheten! Vær åpen mot det du møter, er hennes oppfordring til studentene

Positive studenter

Hausmann oppfatter også at de får generelt sett positive tilbakemeldinger fra studentene.

Student Andreas Ihle var på utveksling i Australia, og tar med seg nyttige erfaringer derfra. Han nevner blant annet språket som en viktig ressurs innen fagfeltet.

– I folkehelse så er det vanlig å skulle kommunisere med folk fra andre deler av verden. Da er det spesielt viktig å kjenne til fagspråket. Og kanskje er det nettopp kunnskapen du tilegner deg på utveksling som blir avgjørende for å oppnå det du ønsker senere, sier han.

Hans medstudent Margrethe Persson Fosen har også studert i Australia. Hun er positiv til forslaget om en opt-out modell.

– Det bør bli lettere for de som ønsker å dra på utveksling å kunne gjøre det, mener hun.

Krevende å gjennomføre

Men selv om Hausmann er positiv til forslaget, påpeker hun at det er krevende å gjennomføre. Hun har selv erfart hvor utfordrende det er å finne gode steder å sende studentene til. Og nettopp det å finne gode steder mener hun er helt avgjørende for at utveksling skal være positivt.

– Hvis man skal kunne gjennomføre et slikt forslag vil det kreves ressurser, sier hun.

Kommentarer