This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=1&feed=rss2

Kritiske studenter

Situasjonen omkring de uferdige lokalene møtes av skarp kritikk fra studentene. Studentassistent Dimitri Thomas-Komisarov, som selv er tredjeårs kunststudent, forteller at fotostudioet i det nye bygget ikke er spesielt bra.

– Hvorfor i alle dager flytter man inn hvis ikke alt er klart, spør Komisarov.

Visedekan Linda Herfindal Lien forklarer at det skyldes at man har ventet på en del maskiner og utstyr.

– I tillegg måtte vi sørge for sikkerheten ved verkstedene, og tilby sikkerhetskurs både til ansatte og studenter, forteller hun.

Mye potensiale

Lien anerkjenner studentenes kritikk, men er selv fornøyd med det nye bygget. Hun mener at man frem til nå bare har sett litt av potensialet som finnes i bygget.

– Det er fantastisk å ha kunst og design samlet i et bygg. Det gir utrolige muligheter for å jobbe tverrfaglig, mener Lien.

Lien forteller også at man i det nye bygget har muligheter til å jobbe med større prosjekter enn man hadde tidligere. Videre sier hun at når verkstedene er helt ferdige kommer man til å ha både flere og bedre utstyrte verksteder enn tidligere.

– Bedre i de gamle lokalene

Komisarov forteller at man i de nye lokalene har fått et bedre mørkerom for fremkalling av foto. Men han er frustrert over mangelen på tilpasningsmuligheter.

– Slik det er nå har så har vi fått hvert vår lille arbeidsplass, men vi trenger større studioer. Alle jobber på ulike måter, og da er det viktig at man har plass å utfolde seg på, mener han.

Komisarov er også tydelig på en ting som vil være positivt for den videre utviklingen av bygget.

– De er nødt til å lytte til verksmesterne og følge deres råd. Verksmesterne har god innsikt i hva som trengs, avslutter den amerikanske studenten.

Kommentarer