This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=4849&feed=rss2

I «Duer» undersøker vi miljøet rundt fuglene i Bergen by. I all hovedsak vil vi prøve å finne ut hva de gjør i hverdagen, hvordan de blir påvirket av mennesker, og rett og slett hva de snakker om.

I dagens episode presenteres følgende arter: Byduer, ender og spurver.

Spurvene er små og raske fugler, og er veldig vanskelig å fange på kamera. Det er derfor en stor ære å få dokumentert hva spurvene holder på med på fritida, og hvordan de er som fugler her i Bergen by.

Kommentarer