This text will be replacedhttp://bstv.no/?cat=1&feed=rss2

9. juni 2016 kunne NHH melde at de hadde endret ledelsesmodell. Det betyr at de går fra valgt til ansatt rektor. Kunnskapsdepartementet vil utnevne en ekstern styreleder som skal gå inn i styret, og som vil være en sparringspartner. Det var et flertall på 9 av 11 som stemte FOR den nye modellen som trer i kraft 1. august 2017. Rektor vil gjennom den nye modellen få mer makt enn hva den nåværende rektoren har. Ved den gamle modellen har det vært tradisjon for at det kun har vært én kandidat til jobben, men den nye modellen åpner nå opp for flere kandidater. I starten var det seks kandidater, men nå er tre av dem ute av kampen om stillingen.

Nåværende rektor ved NHH, Frøystein Gjesdal er positiv innstilt til den nye ledelsesmodellen. Det er han som er ansvarlig for hele prosessen, og har dermed også en sentral rolle i hvem som blir hans etterfølger. Han mener at det som er bra for hans etterfølger, er at han/hun får en ekstern styreleder utnevnt av Kunnskapsdepartementet, og at den personen vil fungere som en sparringspartner.

– Hvis vi får en ekstern styreleder som brenner for høyskolen, som har kompetanse fra næringslivet for eksempel så vil det være en god støttespiller for rektor.

 

– Den beste modellen

Embla Belsvik er student ved NHH, men sitter også i styret ved NHH, og i innstillingsutvalget som skal innstille på ny rektor. I tillegg til det sitter hun i utvalget som jobber med den interne omorganiseringen av NHH som følge av at det er endring av ledelsesmodell. Hun selv er svært positiv til modellen som har blitt valgt, og mener at den vil bidra til å utvikle NHH.

– Jeg personlig mener at dette er den modellen som er best egnet for å ta NHH fremover, og det har og de andre studentene som har jobbet med denne saken ment. Studentene har vært inkludert i alle leddene i prosessen, og da har vi hatt en bred enighet om at dette er det foretrukne alternativet. Så vi er veldig glad for denne endringen som nå skjer, forklarer Belsvik.

 

Kjenner NHH inn og ut

NHH-professor Øystein Thøgersen er en av kandidatene som er igjen, og den eneste av kandidatene som er intern søker fra NHH. Professoren mener at fordelen dersom han blir rektor er at han har vært på NHH lenge, og kjenner hver minste detalj innad på handelshøyskolen. I tillegg til å fokusere på det interne vil han også passe på det eksterne synet på NHH.

– Samtidig er jeg veldig opptatt av det eksterne, og at NHH er en institusjon som betyr noe i samfunnet. At vi ikke bare er noen som følger etter som en treg følger til andre institusjoner, men at vi er en institusjon som går i front og som vil være ledende på våre fagfelt. Da trenger du ambisjoner, forteller Thøgersen som mener at han innehar de kvalitetene.

Kommentarer