This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=1&feed=rss2

– Universitetet har lenge planlagt å redusere arealet til Akademika og ta det i bruk til andre studentrettede formål, forteller eiendomsdirektør ved UiB, Even Berge. Han sier at utfordringen ligger i at man har for mange funksjoner man ønsker å få inn.

Studentombud og studentprester utelatt

Berge sier at de ønsker å lage et internasjonalt mottakssenter, i tillegg at man også ønsket å få inn studentprester og studentombud i arealet.
– Men slik det ser ut nå kommer det internasjonale mottakssenteret til å ta all plass, sier han.

Eiendomsdirektøren medgir at dette kan gå utover synligheten til studentombudet, som i dag ligger i Harald Hårfagres gate 1, men understreker samtidig behov for diskresjon.

– I noen tilfeller er det ønskelig med diskresjon når man går til studentombudet. Da er det viktig at det heller ikke blir for synlig, mener Berge.

Han påpeker at dersom studentombudet forblir utenfor Studentsenteret så skal man finne beliggenhet nær Studentsenteret som blir profilert inne på Studentsenteret.

SP sent inn i prosessen

Leder i Studentparlamentet ved UiB, Johanne Vaagland, mener at Studentparlamentet ble involvert i prosessen for sent.

– Planleggingen av annen etasje har vært en del UiB sitt organisasjonsutviklingsprosjekt. Der har ikke vi hatt studentrepresentasjon. Vi ble først involvert da styringsgruppen for det internasjonale servicesenteret ble opprettet, forteller hun.

Hun er likevel positiv til planene om et internasjonalt mottakssenter.

– Jeg syns det er fint at man får frigjort arealet man ikke lenger trenger, og får brukt det til et godt formål, sier SPUiB-lederen.

Ser etter andre løsninger

Både Berge og Vaagland forteller at partene er i samtaler om å finne andre løsninger som kan få studentombudet inn på Studentsenteret, men de ønsker foreløpig ikke å være konkrete om hva planene går ut på.

Studentombud Sylvi Leirvaag skriver i en SMS at hun mener det er ønskelig og hensiktsmessig med kontorplass for studentombudet på Studentsenteret, og at hun hadde hatt et møte med Even Berge og en representant fra Studentparlamentet.

«Jeg har etter dette et godt håp om at vi sammen skal finne en fullgod løsning, og at det finnes en plass på Studentsenteret, i samarbeid med Studentparlamentet», avslutter studentombudet i SMSen.

Kommentarer