This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=1&feed=rss2

Onsdag formiddag la finansminister Siv Jensen frem regjeringen sitt forslag til årets statsbudsjett. Studentparlamentet og Velferdstinget i Bergen inviterte i den forbindelse til en samlet frokost for å følge fremleggelsen.

Nådde ikke opp til forhåpningene

På forhånd håpet man at regjeringen ville etterkomme NSOs forslag, og bevilge penger til bygging av 3000 nye studentboliger samt øke studiestøtten til 1,5 G fordelt over 11 måneder. En studiestøtte på 1,5 G over 11 måneder, ville tilsvart en støtte på 11 624kr per måned i gjennomsnitt. En økning på over 2000 kroner i måneden sammenliknet med dagens støtte. I forslaget til statsbudsjett ble det foreslått å bygge 2200 nye studentboliger, mens studiestøtten blir økt med 3,1 % fra dagens støtte. Leder av Studentparlamentet, Johanne Vaagland, var sånn passe fornøyd med tallet på nye studentboliger, mens studiestøtten var langt unna forhåpningene. Lederen av Velferdstinget i Bergen, Linnea Reitan Jensen, var enda tydeligere i sin misnøye med studiestøtten:

– Nå begynner det å bli veldig vanskelig, nesten umulig, å være student, tordnet hun, etter at det var klart hvor mye studentene ser ut til å få i støtte i 2016.

Sindre Dueland, nestleder i Velferdstinget, er skuffet over studiestøtten, men velger å se positivt på at studentene i det minste får en viss realøkning.

– Jeg er skuffet over at det blir så lite til studentene generelt, men at det blir prioritert å gi en realøkning på 0,6 % synes jeg er positivt uansett.

Momsøkning kan spise opp økt støtte

Selv om studentene får en økning i realstøtten på 0,6% er det en fare for at økningen blir oppspist av økt moms. Momsen på kultur- og transporttjenester blir nemlig økt fra 8 til 10 %. Det kan bety høyere priser på blant annet buss, kino, konserter og andre kultur- og transportrelaterte ting. Studiestøtten blir økt med omtrent 316 kroner i måneden.

– Vi kan kanskje forvente at studiestøtten blir spist opp av momsøkningen, advarer Johanne Vaagland.

Sindre Dueland er derimot betinget optimist, og påpeker at momsøkningen ikke nødvendigvis fører til at prisene blir mye høyere.

– Nå får vi se hvordan denne momsøkningen utarter seg i praksis. Dersom den fører til at studentene går ned i realinntekt så er det bekymringsverdig, slår han fast. Han legger til at studentene har hatt det bedre under den blåblå regjeringen enn under den rødgrønne, og tror derfor at studentene kan komme styrket ut av årets budsjett.

Ikke turbostipend

På forhånd, hadde både Studentparlamentet og Velferdstinget lagt ut hver sin resolusjon hvor de stilte seg negative til et såkalt «turbostipend». Blant andre kunnskapsminister, Torbjørn Røe Isaksen, hadde tidligere stilt seg positiv til stipendet, og studentpolitikerne vurderte derfor muligheten for at stipendet kunne bli en del av årets statsbudsjett.

Et turbostipend er et stipend som blir utdelt til studenter som fullfører studiene på normert tid, eller kortere. Stipendet har vært foreslått for å få flere studenter til å fullføre på normert tid. Verken Studentparlamentet eller Velferdstinget mener at turbostipendet ville vært en god ordning, og var fornøyd med at det aldri ble nevnt da Siv Jensen la frem budsjettet.

– Jeg er veldig fornøyd med at det ikke blir lagt opp til turbostipend. Vi håper at regjeringen vil finne andre måter å få studentene til å fullføre på normert tid, forteller Johanne Vaagland.

Det er noe en ny kandidatindikator kanskje kan bidra til.

– Slik det er i dag får utdanningsinstitusjoner penger for antall studiepoeng som blir produsert. Og nå foreslås det altså å, i tillegg til dette, gi midler per kandidat eller student som fullfører en bachelor eller mastergrad, forteller Vaagland.

Kandidatindikatoren skal gi insentiv til tettere oppfølging av studentene, noe som igjen kan føre til økt gjennomføring.

– Jeg tror dette kan være et godt tiltak, oppsummerer Studentparlamentets leder.

Kommentarer