This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=1&feed=rss2

Valgoppslutningen ved UiB har gått betydelig ned siden 2008. Nestleder i arbeidsutvalget, Tommy Aarethun innrømmer at det antagelig burde vært et større fokus rundt synliggjøring. 

Studentparlamentet er det øverste studentpolitiske organ ved Universitetet i Bergen, de er stemt fram av studentene og skal derfor representerer studentenes interesser. Siden 2008 har studentparlamentet sett en kraftig nedgang i valgdeltagelsen, fra 24 % oppslutning i 2008 til 13,25 % i 2013. Den siste perioden er de kritisert fra flere hold for å være for lite synlig.

Nestleder i arbeidsutvalget, Tommy Aarethun påpeker at den største prioriteringen dette året har vært fokusert rundt gjennomslag for saker fremfor synliggjøring. Spørsmålet blir derimot om synliggjøringen er blitt nedprioritert i så stor grad at sakene som kjempes for i dag representerer flertallet eller ei.


Utsetter diskusjonen

Mandag 28. april var det duket for studentparlamentsmøte på kvarteret. På dagsorden stod flere saker, en av dem «profilering av studentparlamentet». Diskusjonsforslaget var sendt inn av arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget mente det var viktig å ta kritikken på alvor, og diskutere hva som eventuelt kan gjøres annerledes. Ved Studentparlamentsmøte ble derimot saken fjernet fra dagsordenen med godkjenning fra flertallet.

– Det var nå litt synd, men slik er det nå, det er opp til studentparlamentet hva som skal diskuteres, sier nestleder i arbeidsutvalget, Tommy Aarethun.

Tommy Aarethun mente selv det var en viktig sak å ta opp, men påpeker at det har vært en litt annerledes situasjon det siste semesteret da de ikke har vært fullt bemannet. Likevel innrømmer at at prioriteringen kanskje kunne vært gjort på en annen måte.

– Blant annet burde vi muligens gjort oss mer synlig ved å besøke de ulike institusjonene oftere og holdt flere stand. Men det ble nå slik i år, derimot er det er likevel rom for å diskutere forbedring og det er derfor vi ønsket å ta det opp på møte i dag, forteller Aarethun.


– Studentene eier studentsamskipnaden

Valgforsker og professor ved UiB, Frank Aarebrot mener at synliggjøring av studentparlamentet burde få stor fokus hos representantene, og påpeker at hvis de føler seg fornærmet av kritikken de har fått er det også antagelivis noe i det.

– Hovedproblemet rundt lav valgdeltagelse er nok at studentene ikke er klar over at de selv eier studentsamskipnaden. De er selv ansvarlig for sin egen velferd. De som velges til studentparlamentet skal representere studentene, og der er nok ikke studentene godt nok informert, sier Aarebrot.


Vet ikke hva studentparlamentet er

Kritikken studentparlamentet har fått knyttet til synliggjøring ble underbygd da vi spurte to tilfeldige studenter utenfor studentsenteret noen timer før mandagens studentparlamentsmøte. Ingen av de visste hvem som satt i studentparlamentet, når det er valg eller hvordan de kan kontaktes. Likeså kunne ingen av de huske å ha sett studentparlamentet ved noen stand, på fakultetet eller generell informasjon.

– Det er for dårlig, for å vite hvem vi skal stemme på er det nødvendig med informasjon og synliggjøring, sier jusstudent Sten- Andrè Mack.

Kommentarer