This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=3&feed=rss2

Nærmere 90 prosent de 55 millionene tildelt UiB er forbeholdt petroleumsforskning. Dette bekymrer Håvard Eggestøl, som mener en reforhandling av avtalen er nødvendig.

I oktober 2013 undertegnet rektor Dag Rune Olsen Akademiaavtalen med Statoil som sikrer Universitetet i Bergen 55 millioner over 5 år. Ifølge avtaleteksten skal midlene «stimulere grunnforskning og utdanning innenfor strategisk viktige fag- og kompetanseområder både for UiB og Statoil». I januar valgte Olsen etter langvarige diskusjoner med Universitet og debatter i mediene å ta sende brev til Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT). Olsen presiserer at det ikke er selve avtalen som skal vurderes, men etikken rundt ulike aspekter ved petroleumsforskning.

– Jeg har bedt Den nasjonale forskningsetiske komité om å vurdere de ulike etiske aspektene ved ulike petroleumsforskningsaktiviteter hos oss, poengterer Dag Rune Olsen.

Mener Statoil viser fleksibilitet

Geir Anton Johansen, leder for Styringskomitéen siden 2007, mener det er en viktig debatt som har foregått de siste ukene. Han er en av de som håper andelen til forskning på fornybarenergi vil øke i fremtiden,  men mener Statoil har strukket seg langt i samarbeidet.

– Tatt i betraktning at de er et petroleumsselskap så synes jeg de har hatt stor fleksibilitet og åpning for å forske på fornybar energi og på energiomstilling.

Frykt for fremtiden

Håvard Eggestøl er medlem av Studentparlamentet for Sosialdemokratisk liste, og er en av de som frykter konsekvensene av Akademiaavtalen. Derfor valgte han på Studentparlaments styremøte mandag 27. januar å fremlegge en resolusjon om en reforhandling av avtalen. Det er særlig to punkter som bekymrer Eggestøl.

– Når en så stor aktør kommer inn med så store midler, så kan det få uheldige konsekvenser spesielt når vi tenker på Universitetet i Bergen som breddeuniversitet

Eggestøl frykter fagmiljøene vil bli så spesialiserte at man ikke lenger evner å ivareta bredden og den faglige tradisjonen UiB har.

I tillegg trekker Eggestøl frem Universitetets samfunnsansvar, og mener «Universitetsledelsen plikter å sikre at avtaler med næringslivet ikke endrer fokuset for hele fagmiljøer på en måte som strider mot de faglige ansattes vurdering av hva som er det mest hensiktsmessige».

Studentparlamentet stemte imot resolusjonen 13 til 8.

NENT

NENT er en av de tre uavhengige, nasjonale forskningsetiske komitéene, som vurderer og kontrollerer etiske retningslinjer i norsk forskning. Temaet ble tatt opp på årets første møte 22. januar og komitéen forventer å ha en avgjørelse klar i april.

 

Har du tips til saker som kan være noe for Bergen Student-TV?
Kontakt redaksjonen på: tips@bstv.no

Kommentarer