This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=3&feed=rss2

Mandag denne uken ble arbeidsprogrammet for 2013/2014 vedtatt. Ett av de tre hovedpunktene er det samme som i fjor. 

Arbeidsutvalget (AU) er Studentparlamentets saksforberedene og utøvende organ. De jobber med å ivareta studentenes interesser i tråd med et arbeidsprogram som Studentparlamentet har vedtatt.

– Måten de går frem på er at hver av listene, pluss fakultetsrepresentantene, sender én representant hver og danner en arbeidsprogramkomitè, sier AU-leder, Bjørn Kristian Danbolt.

Arbeidsprogramkomiteen lager et utkast til forslag om arbeidsprogram. Dette blir diskutert i SP i flere omganger før det altså på mandag ble vedtatt.

Ting tar tid

– Vi har noen ting vi ønsker å sette søkelys på og få gjennomført, sier Danbolt om hovedpunktene.

Et av disse punktene er følgende: «Et tilbud til alle studenter om en personlig veileder i fagmiljøet». Dette ligner mistenkelig mye på et av punktene fra i fjor: «Personlig veiledning av en vitenskapelig ansatt fra første dag i studiet».

Selv om målet ikke er nådd peker AU på at de er på vei, men ting tar tid.

– Vi har kanskje ikke nådd det, men vi har kommet mye lenger. Og det er det som er spenndene med å drive studentpolitikk, nemlig å tenke større enn ett år, forklarer Danbolt.

Optimist

– Det kan være litt frustrerende av og til at det går litt tregt, men jeg vil bare si at jeg er evig optimist, så jeg vil si at det går fremover, sier AU-lederen med et smil.

Bare tiden vil vise om AU når igjennom med forlaget om personlig veileder.

Kommentarer