This text will be replacedhttp://bstv.no2/?cat=3&feed=rss2

I masterprogrammet Kjønn og utvikling er stuentene pålagt å utføre feltarbeid i sommerferien, feltarbeid som helst skal foregå i utlandet. Studentene får imidlertid ikke støtte fra Statens Lånekasse til arbeidet. Lånekassen begrunner dette med at studiet har for få studiepoeng til at studentene kan få dekket sommermånedene. Utenlandske kvotestudentene får på den andre siden full støtte, noe som  begrunnes med at feltarbeidet er obligatorisk og ligger i fagplanen til studentene. UiB har ingen planer om å endre på studiet slik at de norske studentene skal kunne få støtte.

Kommentarer