Alltid parat – alltid pirat

Alltid parat – alltid pirat

– Kva skal politiet gjera? Blir eg stoppa finn eg alltids på ei unnskulding, seier han. Yrkestransportlova seier at den som vil driva persontransport med motorvogn må ha løyve. Det same gjeld den som utfører persontransport mot betaling på liknande måte som drosje,...