Tagutdanning

Bare plass til de beste

Til tross for dårlige tider i mediebransjen er det likevel trangt om plassene på journalistikkstudiet ved UiB, og bare 15 % av søkerne får plass.

Savner mer veiledning

Det nye studiebarometeret viser at bare 29% av studentene er fornøyd med den individuelle veiledningen de får ved sin utdanningsinstitusjon.

Inflasjon av mastergrader

Det mener BI-professor Linda Lai. Hos Bemanningsbyraaet er en mastergrad ikke nødvendigvis et kriteriet for kadidater til høyere stillinger.