TagUiB

Frank Aarebrot (1947-2017)

Professor Emeritus Frank Aarebrot døde 9. september. Han har i flere tiår vært en veldig synlig skikkelse ved Universitetet i Bergen.

Bare plass til de beste

Til tross for dårlige tider i mediebransjen er det likevel trangt om plassene på journalistikkstudiet ved UiB, og bare 15 % av søkerne får plass.