TagStudentparlamentet

Bruk stemmen din!

Hvordan kan Universitetet høre din stemme? Valget til Studentparlamentet er i gang, og tirsdag er det debatt for å hjelpe deg med å finne din stemme

Variasjon på dagsorden

1500 forelesere mottok forrige uke brev fra Studentparlamentet ved Universitet i Bergen, hvor de ble oppfordret til å variere mer i forelesningene.

Office til studentene

Nå har Universitetet i Bergen (UiB) bestemt at de vil gi studentene sine gratis tilgang til skriveverktøyet, Office.

Forsker enig med DERA

Studentpartiet Det Eneste Reelle Alternativ, fikk godkjent forslag om slutt på morgenforelesninger. Både forsker og rektor er enig at 08.00 er tidlig.