Tagpolitikk

Bystyrestudentene er klare

Nyvalgt bystyrestudent Ingrid Fjellberg er klar for en mer hektisk hverdag. –Jeg føler meg veldig opprømt og klar for å jobbe med politikk hele dagen.

Norske tabuer

Studentersamfunnet hadde norske tabuer som tema da de arrangerte debatt mellom Mímir Kristjànsson og Knut Olav Åmås på Kvarteret.