TagKunnskapsdepartementet

NHH vil stå alene

Det debatteres om mulig fusjon mellom UiB, HiB og NHH. Sistnevnte er kritisk og ønsker ingen fusjon.