Vil sette Vestlandet på kartet

Høgskolen i Bergen, Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskolen Sogn og Fjordane jobber for å komme frem til en avtale om fusjon. Prosessen er lang, og vil kreve mange ressurser. Dersom de kommer til enighet, vil dette være starten på en ny æra.  Fremtiden er digital...

Kutt i midlertidige stillinger?

Kunnskapsdepartementet skriver i en pressemelding at Regjeringen nedsetter et arbeidsutvalg som skal kartlegge bruken av midlertidige stillinger i universitets- og høgskolesektoren.  Kunnskapsdepartemantet skriver i pressemeldingen som kom ut 21. september at dette er...