UiB tilbyr kinesisk

Den nye satsingen på kinesisk følger opp universitetets målsetning om å utvikle studietilbudet tilknyttet Øst-Asia. Grunnet få ressurser er ikke tilbudet kommet før nå, men etter tildelingen av frie studieplasser fra revidert statsbudsjett har universitetsstyret...