Taginternasjonale studenter

Smeltepunkt på Kvarteret

Det mangfoldige arbeidsmiljøet på Kvarteret fungerer som en god inngangsport for internasjonale studenter til det norske studentlivet.